about-3
Hakkımızda

Genç Gazeteciler

Yazarlar Dünyası .com Ülkemiz, sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde, etkin, verimli şekilde Ülkemizi kalkınmasına haber çizgimizle destek olma azmindedir Yerli Milli üretimini destekliyoruz

Haber Burada

+

Bizim Takım

team-06
team-03
team-12

İnternet Gazeteciliği Yeni teknolojiler ve özellikle de internet, okuyucuların habere ulaşma ortamlarında değişiklikler yaratmıştır. Haber ve bilginin izleyici ve okuyuculara ulaştırılması yöntemlerinde yeni imkânlar ortaya çıkaran internet ile birlikte kullanıcı içeriği kontrol etme, seçme olanaklarına sahip olmuş ve geleneksel tek yönlü iletişim yerine etkileşimli (interaktif) iletişim gündeme gelmiştir.

Yazarlar dünyası.com